top of page

Astrologie?

De horoscooptekening geeft de planetaire standen en hun onderlinge aspecten weer in de 12 zodiaktekens.  Het is dus een gedetailleerde tekening van hetgeen zich aan de hemel voordoet op een bepaald moment (bv. het moment van je geboorte), gezien vanuit een bepaalde plaats op aarde.  De aarde zelf is het centrum in deze afdruk. In een horoscooptekening worden 10 planeten, 12 sterrenbeelden en 12 huizen via symbolen weergegeven.  

Je zou kunnen zeggen dat het leven een groot theaterstuk is.  De planeet is ‘het WAT’, de psycho-spirituele functie.  Het sterrenbeeld waarin de planeet zich uitdrukt is de spot die kleur geeft aan het gebeuren, ‘het HOE’ zet ik dit neer.  Een Steenbok-filter is niet hetzelfde als een Kreeft-filter, Mercurius in Steenbok denkt en functioneert niet op dezelfde manier als Mercurius in Kreeft.  De huizen geven de context weer; ‘WAAR’ drukt deze energie zich uit in mijn leven.

Iedereen draagt de 12 archetypen van de zodiac in zich (de 12 sterrenbeelden).  Hoe deze zich uitdrukken in je leven hangt af van welke planeet in welk teken en welk huis staat.  Er zijn dan ook bepaalde archetypen die sterk naar voren komen.  Het mythologische verhaal van een archetype dat jou typeert verhaalt vaak over hoe je psychologisch in elkaar zit, over hoe je functioneert.

 

Bij het woord ‘horoscoop’, wil ik wel onderstrepen dat een reading niets te maken heeft met ‘de horoscoop’ uit de dagbladen.  Bij de interpretaties van de horoscoop in magazines wordt er enkel uitgegaan van de stand van de zon in een bepaald teken.  Er is een groot verschil tussen de ‘pop astrologie’ en het echte werk.  Je bent zoveel meer dan enkel maar je sterrenbeeld!

bottom of page