top of page

Services

Het geboortethema (radix)

“Man brings with him at birth the groundplan of his nature” – Carl Gustav Jung

De geboortehoroscoop is de blauwdruk van onze ziel.  Een map of plan dat gelezen kan worden en waarbinnen de persoon gestalte kan geven aan zijn leven en  zich vrij kan ontplooien.  Deze blauwdruk of horoscoop is dus niet determinerend of fatalistisch.

Dit zieleplan is een sterrentaal die werkt vanuit het principe ‘zo boven, zo beneden’.

De planeetstanden en hun onderlinge interacties vertellen over de energetische dynamiek van onze incarnatie.

Het weerspiegelt onze talenten, gaven, groeimogelijkheden, blokkades, leerprocessen, moeilijkheden en uitdagingen in het leven.

De geboortekaart is als een richtingaanwijzer, een poort naar inzicht in onszelf, naar groei en innerlijke wijsheid.

 

Reading geboortethemaduurtijd 2 uur + opname :  200 euro.

Pluto, de alchemist 

In de evolutionaire astrologie wordt Pluto gezien als de ziel.  Zijn energie is de zielenimpuls, de voedende kracht van de ziel.  Pluto is de rode draad door vele levens heen.  Zijn energie werkt diep en confronterend, via crisis haalt hij vaak onderuit wat niet meer dient in dit leven opdat de ziel zou kunnen evolueren.  Pluto is de alchemist in een geboortethema die diepgaand werkt op een paradoxale manier in éénieders leven.

Waar wil je ziel naartoe evolueren ?

 

Reading Pluto op persoonlijkheidsniveau en zielsniveau – duurtijd 90 min. + opname – 170 euro.

Cheiron, de karmische blessure

We hebben allemaal onze blessures, wonden waar het leven met regelmaat zout in strooit. Niet zonder reden, zo blijkt. De verwonding, waarvan vaak al sporen zijn te vinden in de perinataliteit van de persoon, initieert een weg naar heling, naar weer heel-worden als een pad doorheen het leven.

In jouw geboortehoroscoop vertellen het teken, het huis en de aspecten die worden gemaakt met Cheiron over de karmische blessure waarmee je dit leven binnenkwam. Het is een plek in je chart waar onzekerheid en verhoogde gevoeligheid hand in hand gaan. Welke moeilijkheid loopt er als een rode draad door jouw leven?

Waar Cheiron stond op het moment van je geboorte daar is er doorheen het leven veel te leren. Wanneer de wonde gezien, doorvoeld en begrepen wordt, geeft ze haar wijsheid prijs.

Cheiron-reading- duurt 60 min. + opname reading + opname actieve imaginatie/visualisatie-oefening + pdf met reflectievragen – 140 euro

De transits

Welke impulsen kan je de komende tijd in je leven verwachten ?  Wat speelt er nu in je leven en hoe kan dit de komende tijd evolueren. 

De transits zijn een energierapport van de sterrenstanden op dit moment.  Hoe maken de planeten vandaag verbinding met de planeten in je geboortehoroscoop.

 

Reading Transits – duurtijd  90 min. + opname – 180 euro.

Synastrie

Relaties verbinden ons met elkaar.  Via relaties leren we onszelf beter kennen doordat we onbewuste stukjes van onszelf projecteren op de ander.

Een synastrie is een relatiehoroscoop waarin twee geboortehoroscopen gecombineerd worden.  Het geeft je inzicht over waar je raakvlakken hebt met iemand, waar er wrevel of moeilijkheden kunnen zijn, waar jullie samen naartoe kunnen evolueren.  De invloed die jullie op elkaar hebben, de emoties, de groeikansen worden in beeld gebracht.

Welke energie typeert jullie samenzijn?

Je kan een synastrie reading doen over je partnerrelatie maar ook over een ouder-kind relatie, een vriendschap, een business gerelateerde relatie, etc.  De geboortegegevens en de toestemming van beide personen zijn hiervoor nodig.

 

Synastrie – duurtijd 2 uur + opname – 250 euro

Venus en de asteroïden, hoe sta je als vouw in het leven

Als Venus je vrouw-zijn omschrijft dan kan je zeggen dat de asteroïden Ceres, Pallas Athena, Juno en Vesta je vrouwelijkheid verder definiëren.  Ceres, de universele moeder, vertelt over hoe je functioneert in de moeder-kind relatie, over je voedende rol als vrouw.  Pallas Athena ben jij als onafhankelijke vrouw, je creatieve intelligentie en wijsheid.  Vesta, Godin van het innerlijke vuur en toewijding, is de hogepriesteres in jou.  Juno vertelt over je vermogen tot het aangaan van zinvolle relaties, ze is de koningin van de hemel.

Deze reading vertelt je meer over hoe jij uitdrukking geeft aan de thema’s die elk van deze godinnen in zich dragen.  

Achteraf kan je, indien je dit wenst via AMC-creatieve therapie, aan de slag met deze verschillende archetypen.

 

Asteroïden reading – duurtijd 60 min. + opname – 100 euro.

AMC-creatieve therapie – duurtijd 2 uur per sessie – 140 euro materiaal inbegrepen.

pexels-gantas-vaičiulėnas-3278643.jpg
bottom of page