top of page

Mijn benadering

Tijdens mijn studie astrologie ging ik intens aan de slag met mijn geboortehoroscoop en leerde zo mezelf steeds beter begrijpen.  De nog missende puzzelstukjes vielen op hun plaats.  Transgenerationele thema’s werden vanuit nog een ander perspectief, dan het stamboomwerk uit het verleden, bekeken.  Ik observeerde mezelf, de interactie met mijn omgeving, het verleden en zag hoe langer hoe duidelijker het potentieel aan mogelijkheden die ik al sinds mijn geboorte in me draag.  

Archetypen kwamen samen met mythologische verhalen naar voren geschoven en verhaalden onrechtstreeks over mijn leven.

 

Tegelijkertijd volgde ik een opleiding AMC-Creatief Therapeut waar ik leerde werken met de symboliek van dergelijke oerbeelden.  Zo klikten al mijn interesses mooi in elkaar…het ene leek een logisch gevolg te zijn van het andere.  

Dit maakt dat ik vanuit dit brede kader de duiding van je geboortehoroscoop kan aanbieden en de je mogelijkheid kan geven om je nadien ook op een creatieve manier verder te begeleiden indien je dit wenst.  Een mooi pad naar innerlijke vrijheid, authenticiteit en heling via inzichten, creativiteit, intuïtie en de taal van het onbewuste.

 

Met Pluto op mijn Ascendant en een stellium aan vrouwelijke energie in Schorpioen (Maan, Ceres, Athena, Lilith) kan ik niet anders dan me in de wateren van het onbewuste bewegen. Ik doorgrond de dingen graag, geef graag 'zin' aan hetgeen gebeurt rondom me en in mijn persoonlijk leven. Bij een reading geef ik graag aandacht aan onbewuste impulsen in het leven van de chart van de persoon die voor me ligt, aan de verborgen dynamieken alsook aan het archetype dat in de blauwdruk zit of dat op dat moment aan de orde is.

bottom of page