top of page
  • Foto van schrijveringeverpoten

Het teken Maagd en Vesta, over toewijding en dienstbaarheid


Gisteren, 23/8 liep de Zon het dierenriemteken Maagd binnen, toen ik daar vanochtend op invoelde, kreeg ik het beeld van de Maagd Maria. De Zon (SunSon) in het teken Maagd (Virgo – Vierge), de Maagdelijke Ontvangenis. (Even ter verduidelijking, voor je afhaakt, ik kijk hier niet naar vanuit de Christelijke dogma’s.)


Toevallig luisterde ik deze voormiddag naar een talk van Perdita Finn & Clark Strand via ‘The way of the Rose’ over de Annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Het ‘ja-zeggen’ van Maria om haar lichaam als voertuig te gebruiken, om via haar baarmoeder de Zoon van God te ontvangen. Hoe moedig en krachtig was het voor een Joods meisje om ‘ja’ te zeggen, niet een onderdanige en gehoorzame ‘ja’ maar wel een volmondig ‘ja’ gelinkt aan een intuïtief aanvoelen of weten dat het haar levensmissie zou zijn. In die tijd was zwanger zijn buiten het huwelijk een aangelegenheid die steniging tot gevolg kon hebben.


Volgens de katholieke leer is een maagd iemand die nog nooit seksuele gemeenschap heeft gehad. Lang voor deze programmatie erin gedramd werd, was een maagd een onafhankelijke vrouw die niet gebonden was aan een man, die haar eigen bezittingen had. Een Maagd / Virgo was een tempelpriesteres -denk aan de Vestaalse Maagden- een vrouw ingewijd in de mysterieën die de Godin en de tempel diende, een vrouw geworteld in de kracht van haar bekken.


In de astrologie valt het teken Maagd samen met het zesde huis of de zesde levensfase : ‘ik dien’. Maagd is ook gelinkt aan het lichaam en dan vooral aan gezondheid, goed zorg dragen voor jezelf, voldoende liefde en respect hebben voor jezelf en voor je aards omhulsel waarin je ziel zich kan uitdrukken tijdens deze incarnatie. ‘Dienstbaarheid naar’ en ‘liefde voor’ jeZelf om daarna (de volgende zes huizen in de horoscoop) deze (zelf)liefde en dienstbaarheid in relatie met de ander en de wereld te beleven.


Maria koos ervoor om ‘Moeder’ te worden vanuit een diep verlangen om de Liefde en een hoger doel te dienen. Het archetype bij het teken Virgo/Vierge/Maagd is dat van de vrouw in haar verschillende levensfasen (Maagd-Moeder-Wijze Vrouw) zoekende naar betekenis geven aan haar leven voor zichzelf en voor de andere, in eenvoud, het goddelijke in het alledaagse aanschouwend.


De asteroïde Vesta wordt geassocieerd met de ongetrouwde ‘maagdelijke’ tempelpriesteres in de oude betekenis van het woord. Vesta is de Godin van de Haard, de hoedster van het sacrale innerlijke vuur en van het haardvuur. Vesta in jouw geboortechart vertelt in teken, huis en aspect waar jij toewijding, devotie in je leven ervaart en toepast.


Vesta in je blauwdruk gaat over autonomie, commitment, hoe je geleerde lessen integreert, is een indicator van de beleving van je seksualiteit en van mogelijke seksuele complexen en vertelt over je innerlijke vuur. Vesta in de horoscoop is veelal gelinkt aan de energie van je grootmoeder langs moederszijde, de thema’s die in haar leven speelden.


De hamvraag bij deze ; ‘in welk huis valt het teken Maagd in je horoscoop én waar bevindt de asteroïde van jouw innerlijke sacrale vuur Vesta zich in je thema? Maagd valt in mijn twaalfde huis en Vesta in Stier in het achtste.


32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page